08-51511070 info@creonovus.se
Följ oss på sociala medier

Det handlade och handlar fortfarande om att längta hem.

fasad

När vi startade Creonovus år 2000 hade vi hemlängtan. Vi ville hjälpa människor att förverkliga sina planer och drömmar för sitt hem och boende. Det började i liten skala lokalt här i Tyresö och idag är vi 25 personer som arbetar med ”att bygga hem”.

En av anledningarna till att vi fått mer och mer att göra är att vi från starten har försökt vara den byggentreprenör som vi själva skulle vilja anlita. En samarbetspartner står för sitt ord, håller det han lovar och som kommer med nya idéer och lösningar för att förenkla och förbättra. En som respekterar dina åsikter, lyssnar och framför allt en person som har respekt för dina pengar.

Hos oss är enkelheten för kunden ett prioriterat område. Vi tar mer än gärna på oss helhetsansvaret och blir på så vis kundens enda kontaktperson under hela byggprojektet. Ett arbetssätt som inte bara är en stor trygghet för kunden utan även hjälper oss att planera arbetet på bästa möjliga sätt.

Den som vänder sig till oss uppskattar att får hjälp från början till slut. Allt arbetet samlas på en faktura och du som kund får en projektledare under hela processen och ser till så att slutresultatet blir exakt som du vill ha det. Vi är noga med att lämna tydliga offerter och skrivna avtal för hela arbetet. Allt specificeras och i takt med att samarbetet fortskrider lägger Creonovus också upp en betalningsplan.

 

Vi följer upp alla delmoment i byggprojektet, ofta genom att ringa upp eller träffa kunden för att stämma av att resultatet motsvarar förväntningarna. Först därefter fakturerar vi det utförda arbetet.

Servicen gentemot dig som kund är viktig. Till skillnad från många andra aktörer i branschen satsar vi på sidan om vårt stora hantverkskunnande även på relationen till kunden. Vi är företaget som svarar alltid svarar i telefon och garanterar svar på alla frågor. Och det verkar uppskattas! Det senaste åren har vi expanderat från 12 till 25 medarbetare och vi sysslar med allt från nybyggnation av villor i trä och sten till om- och tillbyggnationer, takrenoveringar, och andra spännande projekt som exempelvis bastuflottar. Vi bygger och levererar även nyckelfärdiga komplementsbyggnader som friggebodar, lekstugor, förråd, gäststugor och garage.

Det som gör att vi sticker ut från andra byggentreprenörer är att vi fokuserar på den färdiga produkten och tänker kreativt. Inom byggbranschen är det lätt att fastna i det snäva perspektivet och inte se till det som är viktigast för kunden. Som besluten kring design, färg och form. Vi vill leverera och vara ett bollplank även vid dessa moment.

Dela!